Świetne wyniki PJP Makrum. Pytania do Piotra Szczeblewskiego [VIDEO] - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Świetne wyniki PJP Makrum. Pytania do Piotra Szczeblewskiego [VIDEO]
Data publikacji: 13.09.2022

Przychody netto Grupy PJP Makrum za pierwsze 6 m-cy bieżącego roku wyniosły 262,9 mln zł i były wyższe o 139,9 mln zł, czyli o 113,8 proc. w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021.  Wzrost odnotowano w obu głównych segmentach działalności - produkcji przemysłowej oraz budownictwie przemysłowym.
Piotr Szczeblewski, prezes PJP Makum, w rozmowie z Mikołajem Jerzym z Grupy Kapitałowej Immobile, omawia wyniki spółki z  pierwszego półrocza 2022. 

Odpowiada na pytania: 
* o kontrakty budowlane,* o portfel zamówień, * o spadek marży brutto w produkcji przemysłowe, * o marżę w II połowie roku, * o strategię na 2023 rok w zakresie surowców.

Polecamy materiał video! 
 

Tradycja Grupy Przemysłowej PJP Makrum sięga XIX wieku. Dziś to jedna z najciekawszych spółek przemysłowych w Polsce, charakteryzująca się z jednej strony dywersyfikacją działalności, a z drugiej spójną koncepcją i nieustanną synergią. PJP Makrum jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 roku.

Zobacz zakład produkcyjny PJP Makrum: https://youtu.be/QdIXxcGhf3E
 
JAS