Zbliża się termin wypłat dywidendy w Atrem i GK IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Zbliża się termin wypłat dywidendy w Atrem i GK IMMOBILE
Data publikacji: 12.09.2022

9 września, przypada dzień dywidendy dla Grupy Kapitałowej IMMOBILE, zaś 13-stego dla Atremu. Jest to dzień, do którego należy posiadać akcje, aby być uprawionym do skorzystania z prawa do dywidendy. Z uwagi na czas rozliczenia transakcji, akcje należy zakupić minimum dwa dni przed dniem odcięcia.

Fot. Rafał Guz/PAP

Czerwcowe zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty, postanowiło, że spółka w tym roku także podzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Zadecydowano o dokonaniu wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 3.014.517,28 zł. W podziale zysku wezmą udział wszyscy akcjonariusze Spółki, z wyłączeniem akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, tj. na dzień podjęcia niniejszej uchwały 414.031 akcji.  Tegoroczna dywidenda zostanie wypłacona w kwocie 0,04 zł na akcję.
 „Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i po raz kolejny dzielimy się z nimi dywidendą.”  – mówi Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.
 
Wszyscy którzy nie zdążyli partycypować w dywidendzie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., mieli dwa dnia dłużej na możliwość otrzymania dywidendy ze spółki zależnej Grupy – Atrem S.A. W tym roku zaoferowała ona jedną z najbardziej atrakcyjnych dywidend na polskiej giełdzie, w wysokości 0,66 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy w Atremie jest 13 września, a wypłata nastąpi 21 września 2022 roku. 
APB