PJP Makrum ze wzrostem przychodów. Dobre wyniki wszystkich segmentów! - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

PJP Makrum ze wzrostem przychodów. Dobre wyniki wszystkich segmentów!
Data publikacji: 07.09.2022

Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2022. Skonsolidowane przychody wyniosły 262,9 mln zł, EBITDA - 10,4 mln, zysk netto - 5,7 mln zł. Wyniki są bardzo optymistyczne i pozwalają z nadzieją spojrzeć w przyszłość
Przychody netto Grupy PJP Makrum za pierwsze 6 m-cy bieżącego roku wyniosły 262,9 mln zł i były wyższe o 139,9 mln zł, czyli o 113,8 proc., w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021. 
Duże zyski w burzliwych czasach   
Wzrost odnotowano w obu głównych segmentach działalności, czyli produkcji przemysłowej  i budownictwie przemysłowym, a zarazem w każdej z poszczególnych linii produktowych spółki.
„Osiągnięte wzrosty sprzedaży oraz wypracowany zysk został osiągnięty w okresie burzliwych ruchów cen stali, energii i gazu oraz dynamicznej sytuacji geopolitycznej, zwiększającej znacznie ryzyka związane z prowadzeniem biznesu” – skomentował Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum S.A.

Przychody w segmencie produkcji przemysłowej wzrosły o 46,5 mln zł, tj. 57,1 proc. Produkty tego segmentu kierowane są głównie na rynki eksportowe – w raportowanym okresie eksport stanowił aż 70,1 proc. wartości całego przychodu. Sprzedaż na eksport charakteryzowała się znaczącym wzrostem rok do roku o 30,3 mln zł (plus 51,0 proc.), do poziomu 89,6 mln zł. 
Sukces w Niemczech i Wielkiej Brytanii   
Głównym rynkiem zbytu jest dla produktów PJP Makrum rynek niemiecki, gdzie sprzedaż w pierwszym półroczu wzrosła o 9,4 mln zł (plus 39,5 proc.), do poziomu 33,1 mln zł. Znaczący wzrost wartości sprzedaży o 12,2 mln zł (plus 424,6 proc.), do poziomu 15,1 mln zł, odnotowano na rynku brytyjskim. W obu tych krajach PJP Makrum posiada spółki zależne koordynujące sprzedaż.  
Bardzo dobrze przedstawia się również sprzedaż na rynku krajowym. W pierwszym półroczu wzrosła o 16,2 mln zł (plus 73,4 proc.), do poziomu 38,3 mln zł.
Wśród produktów tego segmentu, największy udział w sprzedaży miały systemy przeładunkowemarki PROMStahl, osiągając wartość 106,8 mln zł (plus 48,5 proc.), tj. o 34,9 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie minionego roku.
„Zapotrzebowanie na tego typu produkcję dynamicznie rośnie. Oczekuje się, iż do końca 2027 roku osiągnie poziom 803,9 mln USD” –dane z rynku podaje Piotr Szczeblewski.

Sprzedaż maszyn brandu MAKRUM charakteryzowała się wzrostem o 3,2 mln zł (plus 146,6 proc.). Łączna wartość ich sprzedaży w I półroczu 2022 to 5,4 mln zł. Sprzedaż systemów parkingowych MODULO wzrosła o 2,2 mln zł (plus 41,6 proc.), notując sprzedaż w wysokości 7,4 mln zł.Sprzedaż linii produktów wyposażenia magazynów PROMLIFT wzrosła o 6,2 mln zł (plus 303,2 proc.) do poziomu 8,3 mln zł.
Budownictwo przemysłowe z ponad dwukrotnym wzrostem   
Przychodowo wzrósł także segment budownictwa przemysłowego. Na poprawę poziomu sprzedaży r/r o 93,5 mln zł (plus 225,0 proc.) wpłynęło tu znaczne zaangażowanie w realizacji umów na tle I półrocza 2021 roku, które to było okresem wczesnej realizacji większości kontraktów.
W okresie półrocza 2022 roku zysk netto Grupy Przemysłowej ukształtował się na poziomie 5,7 mln zł (w analogicznym okresie 2021 PJP MAKRUM osiągnęła 1,3 mln zł straty netto). Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 39,1 mln zł, rosnąc rok do roku o 13,6 mln zł (plus 53,3 proc.). Wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 6,7 mln zł, wobec straty w wysokości 1,5 mln zł w okresie 6 miesięcy roku 2021.

„Zarząd PJP MAKRUM S.A. koncentruje starania na optymalizacji wyników finansowych osiąganych na poszczególnych liniach produktowych głównie z perspektywy całej Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A., a nie wyłącznie z poziomu poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Przemysłowej” – podsumował minione miesiące prezes Piotr Szczeblewski.
ZDAJ PYTANIE. ZAPRASZAMY! 
PJP Makrum zachęca do zadawania pytań na temat sprawozdania finansowego oraz bieżącej działalności spółki, na które odpowie prezes Piotr Szczeblewski podczas vodcastu wynikowego.
 Na pytania oczekuje do piątku 9.09.2022 (godz. 9:00) pod adresem: pytania@immobile.com.pl lub za pośrednictwem profilu spółki na Facebooku.
APB