Grupa Kapitałowa IMMOBILE kolejny raz poprawia przychody - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE kolejny raz poprawia przychody
Data publikacji: 30.11.2022

Notowana na GPW  Grupa Kapitałowa IMMOBILE  podsumowała trzy kwartały 2022 roku. Skonsolidowane przychody  wyniosły 683,1 mln zł, co oznacza wzrost o 287,4 mln w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021

Siedziba Grupy Kapitałowej Immobile - Immobile K3 w Bydgoszczy

We wszystkich segmentach operacyjnych, poza segmentem konsultingu i developingu, Grupa odnotowała wzrosty przychodów ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021.Grupa osiągnęła zysk brutto na poziomie 15,3 mln zł (w okresie porównawczym zysk brutto wyniósł 1,5 mln zł). Za sam III kwartał 2022 roku Grupa osiągnęła zysk brutto w kwocie 11,3 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk ten wyniósł 3,6 mln zł.
Za pierwsze trzy kwartały 2022 roku zysk netto GK IMMOBILE wyniósł 10,9 mln zł, wobec straty netto 1,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2021. Zysk netto za III kwartał 2022 roku wyniósł 8,5 mln zł, wobec zysku netto 1,6 mln zł w III kwartale 2021 roku.

Reprezentujące sektor przemysłowy oraz sektor automatyki i elektroenergetyki spółki zależne Grupy – PJP Makrum S.A. oraz Atrem S.A. - zaprezentowały już wcześniej pozytywne wyniki finansowe.

Największy udział w przychodach Grupy miał segment budownictwa przemysłowego, który wniósł 208,8 mln zł (wzrost 156 proc); następnie przemysł, odpowiedzialny za nieomal 200 mln zł przychodów (plus 60 proc.). 

Kolejnym znaczącym segmentem było hotelarstwo z 98,4 mln zł. przychodów (7,5-krotny wzrost, z 13 mln w analogicznym okresie roku ubiegłego).

 Automatyka i elektroenergetyka zanotowała wzrost przychodów o 28,5 proc, do  88,4 mln. 

Segment odzieżowy który dołączył w ubiegłym roku do Grupy, zakończył trzy kwartały z przychodem w wysokości 54,9 mln (wzrost o 11 proc). 

Nieznaczny wzrost do 2,7 mln zanotowano w sektorze najmu aktywów. 

Jedyną działalnością Grupy, która nie odnotowała wzrostu, był consulting budowlany i developing, co wynika bezpośrednio z harmonogramu prac nad kolejnymi etapami trzech prowadzonych inwestycji deweloperskich. Nastąpił tu niewielki spadek o niecały 1 mln zł, do kwoty 30,1 mln.

"Przyczyn stabilnego wzrostu w trudnej rzeczywistości gospodarczej upatrujemy się w sprawdzonym modelu zarządzania naszym konglomeratem i wzajemnej synergii prowadzonych działalności. Chcemy dalej się rozwijać, również poprzez kolejne akwizycje, m.in. w branży gastronomicznej, gdzie wychodzimy z atrakcyjną ofertą do restauratorów, którzy mają problem z utrzymaniem się na wymagającym rynku" – mówi Rafał Jerzy, prezes zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE. 

Więcej na temat wyników i planów tego konglomeratu usłyszeć można na kanale youtube spółki, na którym każdorazowo po publikacji raportów finansowych, pojawia się ich szersze omówienie.
PB