PJP Makrum publikuje bardzo dobre wyniki za trzy kwartały 2022 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

PJP Makrum publikuje bardzo dobre wyniki za trzy kwartały 2022 roku
Data publikacji: 22.11.2022

Podwojone przychody i wysokie zyski zaprezentowała PJP Makrum S.A., Grupa Przemysłowa notowana na GPW od 1999 roku. Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, spółka rekordowymi wynikami potwierdza swoją solidną pozycję na rynku
 Przychody netto PJP Makrum ze sprzedaży za 9 miesięcy 2022 roku wyniosły 412,7 mln zł i były wyższe o 206,1 mln zł, czyli 99,7 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2021.  
Grupa odnotowała zysk brutto 18 mln zł, zaś zysk netto ukształtował się na poziomie 14,8 mln zł. W analogicznym okresie 2021 PJP odnotowało straty: 1,6 mln zł straty brutto i 2 mln zł straty netto.
 Na ogólny wzrost przychodów Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM  wpływ miał przede wszystkim wzrost sprzedaży krajowej o 157,8 mln zł (139,4 proc., do poziomu 271 mln zł). Sprzedaż na rynki eksportowe wzrosła o 48,3 mln zł (51,7 proc., do wartości 141,7 mln). Głównymi rynkami zbytu dla spółki są Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Przyjęty model działalności i synergia sektorów współpracujących w Grupie, potwierdzają stabilność spółki w niepewnej sytuacji gospodarczej. „Osiągnięte wzrosty sprzedaży oraz wypracowany zysk został osiągnięty w okresie burzliwych ruchów cen stali, energii i gazu oraz dynamicznej sytuacji geopolitycznej, zwiększającej znacznie ryzyka związane z prowadzeniem biznesu” - powiedział Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum S.A. Wzrost widoczny jest w obu segmentach działalności i we wszystkich liniach produktowych. Budownictwo przemysłowe odpowiedzialne jest za połowę osiągniętych przychodów Grupy – 208,8 mln zł (wzrost o 127,1 mln zł, 155,5 proc). Wartość 203,9 mln zł osiągnęła sprzedaż w zakresie produkcji przemysłowej (wzrost 79,0 mln zł, czyli 63,2 proc.) Przez dziewięć miesięcy 2022 roku przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych osiągnęły wartość 171 mln zł i były wyższe o 63 mln zł (plus 58,3 proc.) niż w analogicznym okresie 2021.
Sprzedaż maszyn Makrum przyniosła 8,8 mln zł, co w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oznacza wzrost o 4,5 mln zł (plus 106,2 proc.).
 Wartość przychodów osiągniętych z linii systemów parkingowych Modulo wzrosła o 1,7 mln zł (plus 18,8 proc.), przynosząc Grupie 10,7 mln zł przychodów.
Sprzedaż linii produktów wyposażenia magazynów wzrosła o 9,8 mln zł (plus 269,8 proc.), za 9 m-cy 2022 roku Grupa odnotowała  sprzedaż w wysokości 13,4 mln zł.
 „Wyniki pokazują, że spółka we wszystkich obszarach swojej działalności potrafiła wypracować rozwiązania dopasowujące się do szybko zmieniającej się sytuacji. Krótka ścieżka decyzyjna i zespół wykazujący się dużą dyscypliną i elastycznością postępowania, pomogły nam osiągnąć tak dobre wyniki” - skomentował Piotr Szczeblewski. 
APB