Dobre wyniki Atrem S.A. w pierwszych 9 miesiącach roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobre wyniki Atrem S.A. w pierwszych 9 miesiącach roku
Data publikacji: 25.11.2022

Baltic Pipe - jedna z inwestycji wykonywanych przez Atrem. Fot. Marcin Bielecki/PAP

Realizująca kontrakty w automatyce i elektroenergetyce spółka Atrem opublikowała raport za 9 miesięcy 2022 roku. Spółka znacznie zwiększyła przychody i zyski
Przychody Atrem w III kwartałach 2022 roku wyniosły 88,4 mln zł, co oznacza wzrost o 19,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku (wzrost przychodów o 28,3 proc.). Realizacja przychodów kształtuje się nieproporcjonalnie w trakcie trwania roku. Wynika to m.in. z warunków atmosferycznych, specyfiki realizowanych kontraktów, terminów umownych oraz fazy realizacji, w jakiej się znajdują budowy. „Kolejny dobry kwartał za nami. Wzrost sprzedaży i zysku potwierdza, że przyjęta przed laty strategia realizacji kontraktów się sprawdza. To także kolejny okres z dodatnimi przepływami z działalności operacyjnej. Przed nami równie intensywne zakończenie roku i niezwykle ciekawy przyszły rok. Relatywnie wysoki poziom zapełnienia portfela zamówień na przyszły rok pozwala patrzeć na niego z optymizmem. Kontrakty wykonawcze do przerobienia na lata 2023/2024 to ponad 160 mln zł, z czego spora część przypada na przyszły rok” – podsumował Andrzej Goławski, prezes zarządu Atrem S.A. W ślad za wzrostem przychodów nastąpił wzrost kosztów bezpośrednich, z 60,5 mln zł w III kwartałach 2021 roku do poziomu 76,7 mln zł w III kwartałach 2022. Dynamika wzrostu kosztów była niższa niż dynamika wzrostu przychodów (wzrost kosztów o 26,7 proc.). Wypadkową tych zmian był wzrost rentowności brutto na sprzedaży z 12,1 proc. w 2022 roku do 13,2 proc. w 2022 roku.   Spółka wygenerowała zysk brutto na poziomie 2,4 mln zł, wobec zysku brutto na poziomie 0,2 mln zł na koniec III kwartału 2021 roku oraz zysk netto w wysokości 1,8 mln zł, wobec straty netto za analogiczny okres 2021 roku na poziomie minus 1,6 mln zł. „To był ważny i niezmiernie pracowity kwartał dla naszej organizacji, podczas którego z sukcesem zakończyliśmy realizację tłoczni Odolanów - kontraktu niezwykle ważnego dla naszego kraju w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Do naszego portfela pozyskaliśmy nowy, niezmiernie ważny kontrakt dla Enea Operator (GPZ Garbary w Poznaniu) oraz rozpoczęliśmy operacyjne działania na obiektach w ramach kontraktu dla Wód Polskich” - podsumował raportowany okres Andrzej Goławski. 
APB