Wyniki GK Immobile w pierwszym półroczu 2022 roku. Dywersyfikacja zdaje egzamin w trudnych czasach [VIDEO] - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki GK Immobile w pierwszym półroczu 2022 roku. Dywersyfikacja zdaje egzamin w trudnych czasach [VIDEO]
Data publikacji: 05.10.2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE podsumowała pierwsze sześć miesięcy 2022 roku. Przychody spółki wyniosły 448,3 mln zł  (276,8 w samym drugim kwartale), EBITDA - 37,7 mln zł, a zysk netto 2,4 mln zł ( zysk za drugi kwartał to 11,0 mln zł). GKI jest jedynym konglomeratem na GPW
Publikacja videocastów jest jednym ze sposobów komunikacji spółki z rynkiem i akcjonariuszami. 
Rozmowę o wynikach finansowych GKI poprowadził Mikołaj Jerzy. W nagraniu wzięli udział: prezes Rafał Jerzy, wiceprezes Sławomir Winiecki oraz członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Fortuna. 

Tradycyjnie zarząd odpowiedział też na pytania akcjonariuszy:
* Czy wyniki segmentu hotelowego w Q3 powinny być lepsze, niż w Q2?
* Jaka jest przyczyna wysokiej marży w dewelopingu?* Jaki będzie termin przekazywania mieszkań na Rabatkach?* Czy grupa planuje inwestycje we własne OZE?* Jakie są priorytety grupy?

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem video. 
APB