Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało: GK IMMOBILE połączyła się z Makrum Development - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało: GK IMMOBILE połączyła się z Makrum Development
Data publikacji: 24.10.2022

24 października WZA Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. zebrało się na nadzwyczajnym posiedzeniu, żeby podjąć decyzję w sprawie połączenia się ze spółką Makrum Development Spółka z o.o. 
Przegłosowano uchwałę o połączeniu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Makrum Development Spółka z o.o. (jako spółką przejmowaną). Odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 par. 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców. Decyzja o połączeniu nie jest pierwszą tego typu operacją na spółkach zależnych Grupy Kapitałowej IMMOBILE. W momencie, kiedy realizowane inwestycje czy projekty osiągają wysoki stopień zaangażowania, cel pierwotny powstania pewnych spółek ulega zmianie. W przypadku powstałej w 2011 roku Makrum Development, jej celem było przygotowanie inwestycji handlowo-usługowej na 10-hektarowej działce na bydgoskim Osiedlu Leśnym. Następnie, po zmianie przeznaczenia tego gruntu, Makrum Development zarządzało nim, sprzedając jego kolejne części pod inwestycję deweloperską Platanowy Park. Obecnie, w związku z powstaniem już kilku etapów tej inwestycji, zapadła decyzja o połączeniu spółki ze spółką-matką. Połączenia reorganizacyjne wewnątrz GKI mają na celu przede wszystkim uproszczenie jej struktury oraz redukcję kosztów funkcjonowania. Połączenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE z Makrum Development ułatwia także badanie przez biegłego rewidenta i skraca ścieżkę wypłaty dywidendy. W praktyce, operacja ta nie wprowadzi zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu GKI, widoczna będzie wyłącznie w sprawozdaniu jednostkowym spółki nadrzędnej.
APB