Rekordowe przychody PJP Makrum w 2022 roku. Wzrost o ponad 70 proc! [VIDEO] - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rekordowe przychody PJP Makrum w 2022 roku. Wzrost o ponad 70 proc! [VIDEO]
Data publikacji: 07.04.2023

Grupa Przemysłowa PJP Makrum S.A. opublikowała wyniki za 2022 rok. Skonsolidowane przychody wzrosły o 220,3 mln zł w porównaniu do roku 2021 (plus 70,6 proc) i wyniosły 532,4 mln. To rekordowa wartość przychodów w tej spółce.
Wskaźnik marży brutto na sprzedaży wzrósł o z 17,9 proc. w 2021 roku do 19,3 proc. w okresie bieżącym, co spowodowało wzrost zysku brutto ze sprzedaży do poziomu 103,1 mln zł (plus 84,6 proc.). 
Wszystkie segmenty na plusie   
Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 35,2 mln zł, wobec 2,3 mln zł w roku 2021. Wynik na działalności finansowej Grupy w 2022 roku był dodatni i wyniósł 0,3 mln zł. Grupa PJP MAKRUM S.A. osiągnęła zysk brutto w wysokości 35,6 mln zł, zaś zaraportowany zysk netto ukształtował się na poziomie 28,6 mln zł. W analogicznym okresie 2021 r. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 1,9 mln zł.- Kolejny rok naszych wysiłków, pomimo trudnego otoczenia rynkowego, potwierdził, że nasza organizacja potrafi elastycznie wykorzystać swój potencjał. Pozyskaliśmy nowe doświadczenia i umiejętności, zwiększyliśmy pole działania i uczyliśmy się szybkiego dostosowywania do nadzwyczajnych sytuacji; optymalizowaliśmy koszty, szukaliśmy innowacyjnych rozwiązań – dzięki temu budując trwały kapitał na przyszły rozwój Grupy. Prowadząc działalność w tak złożonych realiach gospodarczych, osiągnęliśmy najwyższy w historii spółki przychód – podsumował sprawozdanie roczne Piotr Szczeblewski, prezes zarządu PJP Makrum S.A. Grupa PJP Makrum prowadzi działalność w dwóch segmentach: budownictwa przemysłowego, którego sprzedaż wzrosła w minionym roku do poziomu prawie 251 mln (plus 92,8 proc.) oraz produkcji przemysłowej, której przychody wyniosły 281,5 mln (plus 54,7 proc.).   Wszystkie linie produktowe w ramach produkcji przemysłowej wzrosły w 2022 roku. Największą dynamiką wzrostu przychodów wykazało się wyposażenie magazynów (plus 126,5 proc.), maszyny Makrum (plus 112,6 proc.) oraz systemy przeładunkowe (plus 52,4 proc.). 
Duże wzrosty również za granicą 
W 2022 roku wzrosła zarówno sprzedaż krajowa, jak i zagraniczna w Grupie. Na głównym zagranicznym rynku zbytu– niemieckim, gdzie PJP Makrum posiada spółkę zależną, sprzedaż wzrosła o 29 proc., zaś na brytyjskim, gdzie w ostatnim czasie intensyfikowane ekspansję przy pomocy brytyjskiego oddziału spółki zależnej Promstahl, sprzedaż wzrosła prawie pięciokrotnie. Jest to możliwe dzięki ukończonej inwestycji w zakładzie produkcyjnym spółki. - Ubiegły rok był pierwszym, w którym mogliśmy w pełni korzystać z potencjału rozbudowanych mocy wytwórczych zakładu produkcyjnego w Koronowie. Dzięki udoskonaleniom linii produkcyjnych uzyskaliśmy dynamiczny wzrost wydajności naszego warsztatu, którą udało się już w znacznej mierze wdrożyć w realizację nowych zleceń – powiedział Piotr Szczeblewski.
W bieżącym roku PJP Makrum nie zwalnia tempa. Niedawno przekazała informacje o zakupie dwóch nowych spółek, które włączone zostały w strukturę Grupy Przemysłowej. To QDS24 Sp. z o.o., specjalizująca się w produkcji drzwi podnoszono-przesuwnych HS z profili PCW i aluminiowych, oraz Inicjatywa Północno Zachodnia "PW" Sp. z o.o., lider sprzedaży wózków widłowych w północnej części Polski.
 
APB