Największe WZA w Polsce przeszło do historii [ZDJĘCIA] - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Największe WZA w Polsce przeszło do historii [ZDJĘCIA]
Data publikacji: 13.06.2022

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE od lat wyróżniają się wśród spółek polskiego rynku kapitałowego. Gromadzą za każdym razem coraz większą liczbę gości - na to spotkanie zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy!  
Tradycyjnie już, coroczne czerwcowe zwyczajne walne zgromadzenie miało miejsce w należącym do GKI Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy.  Punkt pierwszy programu - rejestracja uczestników i część oficjalna, podczas której Akcjonariusze przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Następnie zarząd spółki przywitał gości i krótko opowiedział o najnowszych inicjatywach Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Odpowiedział również na pytania gości. W kolejnym punkcie  na pytania odpowiadali przedstawiciele wszystkich sektorów działalności grupy: dewelopingu, hotelarstwa, branży odzieżowej, przemysłu, budownictwa przemysłowego oraz automatyki i elektroenergetyki.  Po pytaniach przyszedł czas na debatę gości specjalnych. Tomasz Jaroszek z Doradca.tv, Rafał Irzyński ze Strefy Inwestorów oraz Paweł Malik z Portalu Analiz, rozmawiali o rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Spotkanie wieńczyła wspólna kolacja i rozmowy kuluarowe.Wśród podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GK IMMOBILE uchwał, znalazły się uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań spółki (finansowego, zarządu, rady nadzorczej oraz o wynagrodzeniach), udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej, pokrycia straty za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.Podczas spotkania padł kolejny rekord frekwencji. Na WZA zarejestrowało się aż 93 akcjonariuszy, a łącznie w ciągu całego dnia Grupa Kapitałowa IMMOBILE gościła ponad setkę gości.
 
APB