Kreatywna promocja edukacji technicznej i energetycznej z Atremem - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Kreatywna promocja edukacji technicznej i energetycznej z Atremem
Data publikacji: 02.10.2022

Przedstawiciele spółki  Atrem wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Przemysł 4.0 Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w praktyce”. Zaprezentowali swoją firmę oraz nowoczesne rozwiązania dla sektora energetycznego   
Gra z Atremem  
Targi miały miejsce w gorzowskim Parku Róż, przy siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jej celem była polsko-niemiecka akcja edukacyjna, m.in. w zakresie ekologii i zielonej gospodarki, łącząca środowiska ekspertów, szkół i przedsiębiorców.Podczas wydarzenia prezentowany był potencjał regionalnych przedsiębiorców, w tym firmy ATREM S.A., oraz nowoczesnych rozwiązań w sektorze energetycznym.  
Atrem wziął udział w grze edukacyjnej „Abilities Game”, która angażowała uczestników wydarzenia w krótkie zadania praktyczno-techniczne, autorstwa pracowników ATREM. Realizacja zadań była oceniana i nagradzana. Gry opracowane przez zespół Atremu stawiały przed uczestnikami m.in. takie zadania jak oznaczenie przewodu elektrycznego z wykorzystaniem termotransferowej drukarki, wykonanie części obwodu elektrycznego w technologii stosowanej w rozdzielnicach elektrycznych oraz wykonanie podstawowego połączenia przewodów instalacyjnych.
Spółka, która wyzwań się nie boi    
Aktywna promocja sektora elektroenergetycznego jest zadaniem ważnym w obliczu wyzwania, jakim jest nadchodząca transformacja energetyczna Polski. Akcentuje się w tym rolę Atremu, jako spółki świadczącej usługi z zakresu energetyki niskich, średnich i wysokich napięć dla klientów z branży energetycznej, budowlanej oraz przemysłowej. To ogromne wyzwanie zakładające poprawę infrastruktury przesyłowej, zwiększenie efektywności OZE, a także inwestycje w energetykę alternatywną i nowe technologie. „Atrem będzie w tych wyzwaniach chętnie uczestniczyć” – deklaruje prezes spółki, Andrzej Goławski.  
Atrem ma spore doświadczenie, m.in. w budowach, przebudowach i modernizacjach głównych punktów zasilających - to najczęściej wykonywane przez Atrem prace na rzecz Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. 
We wrześniu br. spółka poinformowała o wyborze swojej oferty w podobnym zadaniu po raz kolejny, tym razem w inwestycji Enea Operator, mającej na celu poprawę zasilania miasta Poznania.
APB