Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM przekroczyła pół miliarda przychodów - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Przemysłowa PJP MAKRUM przekroczyła pół miliarda przychodów
Data publikacji: 16.02.2023

PJP Makrum S.A. po raz kolejny ujawnia szacunkowe dane ze sprzedaży jeszcze przed publikacją raportu okresowego. Przychody wynieść mogą ponad 530 mln zł, czyli blisko 70 proc.  więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. 
Grupa PJP Makrum wyróżnia w swojej działalności dwa segmenty operacyjne: budownictwo przemysłowe oraz produkcję przemysłową w następujących liniach produktowych: systemy przeładunkowe, automatyczne parkingi, wyposażenie magazynów oraz maszyny krusząco-mielące. Zgodnie z opublikowanymi szacunkowymi danymi, miniony rok mógł być rekordowym dla Grupy PJP Makrum pod względem sprzedaży, która przebiła wartość pół miliarda zł. Skonsolidowana sprzedaż ogółem przynieść miała 530,20 mln zł., zaś w 2021 roku było to 312,07 mln. Przychody w obu reprezentowanych w Grupie segmentach w minionym roku wzrosły: w segmencie przemysłowym do 279,93 mln zł (z 181,89 mln w 2021), zaś w budownictwie przemysłowym do 250,27 mln (z 130,17 w analogicznym okresie minionego roku). Opublikowane dane zostały przygotowane na podstawie danych spółki z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu w segmencie budownictwa i częściowo w przemyśle). Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
APB