Grupa Kapitałowa IMMOBILE rośnie w siłę. Przychód większy o ponad 70 proc.! - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE rośnie w siłę. Przychód większy o ponad 70 proc.!
Data publikacji: 12.10.2022

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. poinformował w raporcie bieżącym o podjęciu uchwały w sprawie przekazania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za okres od 01 stycznia do 30 września 2022 roku

Siedziba GK Immobile, biurowiec Immobile K3 w Bydgoszczy

 Decyzję o ujawnieniu szacunkowych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych Grupy Kapitałowej, jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za I półrocze bieżącego roku, zarząd motywuje transparentną polityką informacyjną spółki oraz chęcią umożliwienia rynkowi swojej analizy sytuacji finansowej. To już druga tego typu publikacja w spółce. Uprzednio przedstawiła ona szybciej także szacunki za I półrocze. Zgodnie z opublikowanymi danymi, skonsolidowane przychody ze sprzedaży za III kwartały 2022 r. powinny wzrosnąć do 678,67 mln zł (395,76 mln za III kwartały 2021 r.). Wzrost sprzedaży przewiduje się we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy, z wyjątkiem segmentu deweloperskiego, gdzie oczekuje się niewielkiego spadku, z 31,31 mln w analogicznym okresie 2021 roku, do 30,46 mln obecnie.  W hotelarstwie sprzedaż wzrosła do poziomu 98,11 mln (37,39 mln w 2021 r.); w budownictwie przemysłowym - do poziomu 208,76 mln ( 81,65 w 2021 r. ), w przemyśle do poziomu 197,83 (124,82 mln w 2021 r.) mln; w automatyce i elektroenergetyce do poziomu 86,16 (68,80 mln w 2021 r.), w segmencie odzieżowym do poziomu 54,39 mln (49,52 w 2021 r.), a w najmie aktywów - 2,97 mln (2,27 mln zł w 2021 r.).
APB