GK IMMOBILE zaprasza na czerwcowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

GK IMMOBILE zaprasza na czerwcowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Data publikacji: 04.05.2023

Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaprasza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się 2 czerwca 2023 roku w restauracji LaRosa, przy Placu Kościeleckich 3 w Bydgoszczy.
Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. rozpocznie się w piątek, 2 czerwca 2023 roku, o godzinie 15. 
Wszystkich Akcjonariuszy spółki, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu, zapraszamy do rejestracji na WZA poprzez dom maklerski, w którym posiadają akcje spółki.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały osoby, które 17 maja 2023 r. (ostatni dzień rejestracji), tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, będą akcjonariuszami Spółki (tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki), a jednocześnie złożą w swoim biurze maklerskim dyspozycję zapisu na to wydarzenie.

Wydarzenie to jest nie tylko formalnym świętem spółki, ale także świetną okazją do spotkania z zarządami spółek Grupy reprezentujących różne sektory rynku oraz z wieloma zaangażowanymi i doświadczonymi inwestorami. 
W programie wydarzenia przewidziano sesję Q&A oraz kolację inwestorską i networking. Zapraszamy!
APB