GK IMMOBILE rośnie w siłę. Zapowiadają się świetne wyniki - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

GK IMMOBILE rośnie w siłę. Zapowiadają się świetne wyniki
Data publikacji: 26.01.2023

Zarząd GKI poinformował w raporcie o podjęciu uchwały w sprawie przekazania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za cztery kwartały 2022 roku. Ich wartość powiększyła się o przeszło 53 proc.
GK IMMOBILE oraz jej spółki zależne publikują szacunkowe wyniki już po raz trzeci z kolei. Zgodnie z danymi, skonsolidowane przychody ze sprzedaży za IV kwartały 2022 powinny wzrosnąć do 882,09 mln zł (versus 575,80 mln za IV kwartały 2021). Szacunki przewidują wzrost sprzedaży w większości segmentów operacyjnych Grupy.W hotelarstwie sprzedaż wzrosła do 137,73 mln (vs 52,95 mln); w budownictwie przemysłowym - do 250,27 mln (vs 129,92), w przemyśle - do 276,31 mln (vs 181,54 mln) mln; w automatyce i elektroenergetyce - do,36 mln (vs100,37 mln), a w najmie aktywów do kwoty3,52 mln (vs 3,12 mln zł). W pozostałych dwóch segmentach działalności wartości przychodów odnotować miały niewielki spadek: w segmencie deweloperskim z 34,19 mln w 2021 roku do 33,59 mln w 2022; w segmencie odzieżowym z 73,72 mln, do poziomu 71,31 mln zł. Decyzję o ujawnieniu szacunkowych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych swojej Grupy Kapitałowej jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za miniony rok, zarząd motywuje transparentną polityką informacyjną spółki i chęcią umożliwienia rynkowi analizy sytuacji finansowej. To już trzecia tego typu publikacja w spółce. Uprzednio przedstawiła ona szybciej także szacunki za I półrocze oraz trzy kwartały 2022. Oprócz tego typu publikacji, spółka prowadzi otwartą komunikację z rynkiem prowadząc aktywnie kanał GKI na portalu YouTube. Wraz z Grupą Kapitałową IMMOBILE, decyzję o publikacji szacunkowych wyników ze sprzedaży podjęły jej spółki zależne: działająca w przemyśle PJP Makrum S.A. oraz reprezentująca sektor automatyki i elektroenergetyki Atrem S.A. Oba podmioty zapowiedziały wzrost przychodów. 
APB