Dobre wyniki, świetny drugi kwartał – GK IMMOBILE publikuje sprawozdanie finansowe - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dobre wyniki, świetny drugi kwartał – GK IMMOBILE publikuje sprawozdanie finansowe
Data publikacji: 01.10.2022

Notowana na GPW od 2007 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE podsumowała pierwsze półrocze 2022 roku. Przychody wyniosły 448,3 mln zł (276,8 w samym drugim kwartale), EBITDA 37,7 mln zl, a zysk netto 2,4 mln zł, przy czym zysk za sam drugi kwartał to 11,0 mln zł
Dynamika w budownictwie i hotelach   

Siedziba GK Immobile

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 448,3 mln zł, co oznacza wzrost o 221,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 roku.  
Wszystkie segmenty działalności konglomeratu poprawiły przychody w porównaniu z I półroczem roku ub. roku. Największy udział w przychodach ma segment przemysłu oraz budownictwa przemysłowego, odpowiedzialne kolejno za 28 proc. i 30 proc. przychodów Grupy. 
Największą dynamiką wzrostu pochwalić się może również segment budownictwa przemysłowego, który wzrósł ponad 3-krotnie  do roku, do sumy 135 mln. Podobnie mocną dynamiką pochwalić się może sektor hotelarski, którego przychody wzrosły do 55,2 mln (14,3 mln w I półroczu 2021). W raportowanym okresie otwarto dwa nowe obiekty i znacznie poprawiono wskaźniki branżowe, takie jak obłożenie, średnia cena sprzedanego pokoju czy przychód na dostępny pokój.
Otoczenie trudne, wyniki dobre 
W I półroczu bieżącego roku GK IMMOBILE wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 69,5 mln zł (rentowność na poziomie 15,5 proc.), wobec 43,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (rentowność 19,3 proc.).  Zysk netto GK IMMOBILE wyniósł 2,4 mln zł, wobec straty netto 3,3 mln zł w analogicznym okresie roku 2021.  
Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, spółka szczególnie dobrze radziła sobie w drugim kwartale tego roku. Zysk netto za sam II kwartał 2022 roku wyniósł 11,0 mln zł, wobec zysku netto 2,4 mln zł w II kwartale 2021 roku. Również przychodowo tegoroczny drugi kwartał prezentuje się lepiej niż zeszłoroczny, generując ponad dwukrotnie wyższą sumę przychodów (276,77 mln).
Sukces tkwi w konglomeracie 
- Funkcjonowanie w strukturze konglomeratu to dla nas recepta na dobre wyniki w tym trudnym dla przedsiębiorców i gospodarki czasie – komentuje wyniki prezes zarządu Rafał Jerzy.
Reprezentujące sektor przemysłowy oraz sektor automatyki i elektroenergetyki spółki zależne Grupy – PJP Makrum S.A. oraz Atrem S.A. - już wcześniej zaprezentowały pozytywne wyniki finansowe za I półrocze bieżącego roku.
W tygodniu poprzedzającym publikację wyników, GK IMMOBILE podzieliła się ze swoimi akcjonariuszami dywidendą, podobnie jak jej spółka zależna Atrem.Grupa Kapitałowa IMMOBILE to jedyna spółka notowana na warszawskiej GPW w segmencie konglomeraty. W swoim portfolio posiada spółki i popularne na rynku krajowym, jak i międzynarodowym marki, działające w takich branżach jak przemysłowa, budownictwa przemysłowego, automatyki i elektroenergetyki, hotelarska, deweloperska oraz odzieżowa.   
APB