Atrem S.A. urósł prawie 10 proc. w minionym roku, i wzbogacił portfolio o ciekawe kontrakty - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem S.A. urósł prawie 10 proc. w minionym roku, i wzbogacił portfolio o ciekawe kontrakty
Data publikacji: 01.02.2023

Atrem S.A.po raz kolejny opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży, jeszcze przed oficjalną publikacją rocznego sprawozdania finansowego. To ułatwienie bieżącej oceny sytuacji spółki przez rynek. Zgodnie z przedstawionymi danymi, przychody spółki wzrosły o prawie 10 proc rok do roku.
Już po raz kolejny Atrem, podobnie jak jej spółka nadrzędna Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., dokonała publikacji wyników szacunkowych w terminie wcześniejszym niż zwyczajowy dla spółek notowanych na GPW. Na podstawie danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu), szacuje się, że przychody spółki za rok 2022 mogły wynieść 109, 86 mln zł. Oznaczałoby to nieomal 10-procentowy wzrost względem roku 2021 roku, kiedy Atrem wypracował 100,56 mln przychodów. Atrem, działający w segmencie automatyki i elektroenergetyki, w raportowanym okresie finalizował jedną z bardziej medialnych inwestycji. Spółka stała na czele konsorcjum realizującego Tłocznię Odolanów, jeden z elementów gazociągu BalticPipe. Współpracowała także w jego realizacji na odcinkach w miejscowościach Ciecierzyce, Lwówek i Przytoczna. W minionym roku spółka podpisała także nowe znaczące kontrakty z sektora energetycznego, m.in. z Enea Operator na poprawę stanu zasilania miasta Poznania oraz z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na budowę stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru. Kolejna umowa tego typu została podpisana także już w pierwszych dniach roku 2023 – z PGE Dystrybucja S.A. na modernizację stacji elektroenergetycznej. W związku z aktywnością i dużym doświadczeniem Atremuw tego typu realizacjach, coraz częściej akcentuje się rolę tej spółki w transformacji energetycznej Polski.  Wśród podpisanych w 2022 roku kontraktów w drugim z segmentów reprezentowanych przez Atrem - automatyce, do najciekawszych należał kontrakt z Metrem Warszawskim na realizację systemów ochrony tunelu oraz z Wodami Polskimi na systemy pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych.
APB